Kontakter


Gjerdrumsv. 12A Kontakt oss via ovenstående telefonnr., telefax nr., E-post adresse eller besøk oss i Gjerdrumsvei 12A, 
5. etasje i Nydalen Park.

Kontaktperson:

Navn Ansvar E-post adresse
Telefonnumre
André Danielsen Partner - systemutvikling - salg - kundestøtte andre.danielsen@ecosoft.no
direkte tlf.: 22 58 16 21

Linker/kontakter til våre samarbeidspartnere:

CNS TITAN OSLO AS
Gjerdrumsvei 12A
0486 Oslo
E-post: firmapost@cns.no
Hjemmeside:
Tlf.:     
22 23 61 00
Fax.:     22 23 69 50
Kont.person: Magne Tviberg
   
IMAS
Integrert Markedsføring & Analyse systemer  a.s
Stortorvet 10
0155 Oslo
E-post: imas@online.no
Hjemmeside: www.imas.net
Tlf.:     
22 33 21 10
Fax.:     22 33 39 69

   
TietoEnator Applications AS

Trondheim:
Verftsgt. 4
postboks 1844 Lade
7440 Trondheim
E-post: 
Hjemmeside: www.axo.no
Tlf.:    
73 50 70 00
Fax.:   73 50 70 05

   
Sandnes:
Solaveien 10
postboks 587
4301 Sandnes
Tlf.:     51 60 14 00
Fax.:   51 60 14 01
   
Oslo:
Dronningensgt. 8b
postboks 333 Sentrum
0101 Oslo
Tlf.:    22 34 77 20
Fax.:   22 34 77 21

 Om EcoSoft ] [ Kontaktpersoner ] Produkter ] EcoOffice ] EcoSped ] EcoToll ] Retail Manager Pro ] Kundeinfo ]