Retail Manager Pro


- Løsning for analyse av omsetningen ved kjøpesentra.

Retail Manager Pro (RMP) er et velegnet, statistisk analyseverktøy for kjøpesentra. Diverse rapporter sammenlikner omsetning med fjorårstall og budsjetter og bryter tallene ned på ulike størrelser

Programmet er raskt og enkelt å bruke, uten at det går ut over fleksibiliteten og rapporteringsmulighetene.

Brukeren vil i det daglige (på ukebasis) kun registrere enkel informasjon om hver omsetningsdag, og omsetning og besøkstall for hver enkelt leietaker(butikk). Man velger så hvilke rapporter som skal skrives ut.

Retail Manager Pro™ markedsføres av vår samarbeidspartner IMAS, Integrert Markedsføring & Analyse Systemer a.s, som har årelang erfaring med effektivisering innen industri, forsikring og detaljhandel.


Omsetningsbildet.
I omsetningsbildet legger man inn informasjon for hele kjøpesenteret for den enkelte dag. Man kan navigere mellom dager eller uker, alternativt gå direkte til en bestemt dato.

Feltene for vær og aktivitet fylles ut ved å velge blant forhåndsdefinerte verdier.

Omsetningsbildet viser også omsetningstall per dato for senteret samlet, og sum per bransjegruppe.


Ukeomsetning.
For den uken man står på i omsetningsbildet, legger man inn omsetning og antall salg per dag for hver av leietakerne.

I bildet er det enkelt å posisjonere seg fra det ene tallet til det neste og mellom "tall-området" og leietakerfeltet. Valg av leietaker foretas ved å åpne flervalgsboksen for leietakere og deretter søke etter og plukke ut aktuell leietaker etter navn eller deler av navn.


Budsjetter og rapporter.
Systemet gir mulighet for å registrere månedsbudsjett pr. leietaker og tilbyr en rekke rapportmuligheter både pr. uke, pr. måned og pr. leietaker. 
Følgende rapporter/grafiske framstillinger forefinnes:

Leietaker:
Månedstatistikk
Ukesstatistikk
Omsetning pr. m²
Gjennomsnitlig salgspris
Prosentfordeling av kjøpende kunder
Budsjettert/aktuelt salg
   
Senter:
Månedstatistikk
Ukesstatistikk
Årsstatistikk
Statistikk pr. beliggenhet
Salg pr. m²
   
Bransjegrupper:
Månedstatistikk
Ukesstatistikk
Snitt pr. salg
Salg pr. m²

Retail Manager Pro™ gir verdifull informasjon til både leietakere og sentereiere basert på enkle registreringsbilder og ferdige opplagte rapporter/grafiske framstillinger.

Pris: kr. 45.000,00 eks. mva.Ta kontakt med oss eller IMAS for ytterligere informasjon eller demonstrasjon. 

IMAS: E-post: imas@online.no
Hjemmeside: www.imas.net
Tlf.:     
22 33 21 10
Fax.:     22 33 39 69

  Vis begynnelsen av siden
Om EcoSoft ] Kontaktpersoner ] Produkter ] EcoOffice ] EcoSped ] EcoToll ] [ Retail Manager Pro ] Kundeinfo ]


Copyright©EcoSoft as